Услуги

Счетоводни услуги

Изготвяне на отчети
Счетоводна отчетност
ТРЗ и личен състав
Данъчна защита
Данъчно планиране
Други
виж още….

Данъчна консултация

Ние помагаме на нашите клиенти да постигнат своите финансови цели чрез добро управление и
оптимизация на данъчните задължения.Нашата цел е да предложим професионални и ефективни стратегии за управление на данък добавена стойност.  виж още….

 

 

 

Правни услуги

Екипът ни от експерти с опит в доминиращите регулаторни политики, конкурентното и търговско право предлага необходимите ресурси за осъществяването на всички корпоративни услуги и сделки по сливания и придобивания.  виж още….

Бизнес консултиране

Покупко – продажба на бизнес;
Професионално корпоративно управление;
Корпоративни административни услуги;
Правни, счетоводни и данъчни анализи.
виж още….

 

 

© Copyright 2012