Бизнес консултиране

Бизнес Kонсултиране

 

 

1. Планиране и текущо комплексно правно, счетоводно и данъчно

консултиране на сливания, вливания, разделяния, отделяния и придобивания;

2. Покупко – продажба на бизнес;

3. Професионално корпоративно управление;

4. Корпоративни административни услуги;

5. Правни, счетоводни и данъчни анализи.

 

 

© Copyright 2012