Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Напоследък автомобилната индустрия в България се развива добре, въпреки все още бушуващата в региона икономическа криза. Сред причините чуждестранните инвеститори от автомобилния бранш да насочат поглед към България са не само ниските разходи за труд, но и политическата стабилност. Икономически показатели като ниския дълг, валутния борд, ниските данъци, действащите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с повечето европейски държави и много страни извън Европа, са сред факторите които правят България привлекателна за инвеститорите. Безспорно предимство е и стратегическото положение на нашата страна. През България преминават няколко паневропейски коридора, а изграждането на моста Видин-Калафат съществено улеснява транспортирането на произведените автомобили и автомобилни компоненти от производствените бази до заводите, където се завършва производствения цикъл или до търговците на автомобили. Не на последно място, от значение е и наличието на квалифицирани служители, особено в техническия и софтуерния сектор.
В България отдавна присъстват немски компании, сред които Festo, произвеждадаща автоматика, производителят на вакуумни и хидравлични помпи Ixetic и Witte Automotive, произвеждаща край Русе заключващи системи за автомобили. И трите компании изнасят за европейски автомобилопроизводители, като последната от тях планира да разшири производтвените си мощности в България.
След откриването на производството на китайската автомобилна компания Great Wall Motors, все повече производители на автомобилни части и автомобили започнаха да проявяват интерес към България.
През 2013 се очаква немската компания Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) да открие край Пловдив завод за автомобилни климатици, а в бъдеще около 1000 работни места.
Източник: economy.bg