Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Националната агенция за приходите (НАП) продава активи на длъжници или конфискувани вещи чрез новия онлайн Портал за продажби (http://nraapp01.nra.bg/targove/), където са публикувани условията за участие и провеждане на търговете с тайно и явно наддаване. Обикновено цените на продаваните движими и недвижими вещи, сред които леки автомобили, земя, жилищни и производствени имоти, машини и съоръжения, са по-ниски от пазарните.
Списъкът на продаваните вещи се обновява всеки ден. В момента се продават активи за над 5 милиона лева.