Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Защо България ?

Стабилна политическа и бизнес среда:

 • България е член на Европейския съюз, НАТО и Световната търговска организация;
 • Стабилността на валутата се гарантира от Валутен борд, обвързващ българския лев към еврото при курс 1,95583 лева за 1 евро;
 • Свободно движение на капитали;
 • Инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции;
 • Стимули за насърчаване на инвестициите, предвидени в закона.

 

Най-благоприятни данъци в ЕС:

 • 10% плосък корпоративен данък;
 • 0% корпоративен данък в региони с висока безработица;
 • 10% плосък данък върху личните доходи;
 • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС).

 

Стратегическо разположение

 • Разположена в сърцето на Балканите;
 • Мост между Европа и Азия;
 • Пет Пан-Европейски транспортни коридора (IV, VII, VIII, IX, X), които минават през страната;
 • Четири основни летища: София, Пловдив, Бургас и Варна;
 • Две основни морски пристаница – Варна и Бургас и множество по-малки морски пристанища;
 • Пристанища на река Дунав.
 • Numerous ports at the Danube River.

 

Директен достъп до ключови пазари

 • ЕС – нулеви мита
 • CIS – пазар с голям потенциал
 • Turkey – нулеви мита;
 • Middle East – пазар с голяма покупателна способност
 • Северна Африка

 

Работна ръка

 • Високо квалифицирана работна ръка, владееща чужди езици;
 • Най-конкурентни нива на работна заплата в Европа;
 • Възможност за изплащане до 1 година на минималната работна заплата и на социалните и здравните осигуровки за назначение на работа на млади хора и на хора в неравностойно положение чрез
  Агенцията по заетостта.

 

И още:

 • Най-ниски оперативни разходи в Европа;
 • Благоприятни нива на разходите за наем на офис площи и оборудване;
 • Отличен климат, природа, храна и гостоприемство;