Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Екип

Красимира Жекова  Красимира Жекова , партньор

 

Красимира Жекова е представител по индустриална собственост и адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия. Тя е магистър по право от Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Красимира Жекова има диплома по „Въведение в английското право и правото на ЕС“ от Университета в Кеймбридж и професионална квалификация „Право на ЕС – Практически възможности за националния юрист“ в Софийския университет. Тя има дългогодишен опит в търговското, облигационното и трудовото право. Преди учредяването на Адвокатско дружество „Жекова и Мадина“ е работила като старши адвокат в някои от големите адвокатски кантори в България.

 

Нейният опит включва:

 • Изготвяне на документи за лицензиране на доставчици на платежни услуги, инвестиционни посредници и финансови институции;
 • текущо правно обслужване на българското дъщерно дружество на чуждестранен инвестиционен посредник и местна група от дружества, предлагащи инвестиционни услуги, състоящи се от инвестиционен посредник, управляващо дружество, инвестиционни фондове, небанкова финансова институция;
 • изготвяне на лицензионни договори за една от най-големите местни софтуерни компании;
 • консултиране на договорите за наем на верига хипермаркети;
 • координиране на колективното уволнение на служители на доставчик на електроенергия;

Говори английски и руски език.

 

  Яна Мадина , партньор

Яна Мадина е вписана като адвокат в Адвокатска колегия. Тя в магистър по Право и е завършила Университета за национално и световно стопанство. Завършила е
специализация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава диплома по „Въведение в английското право и правото на Европейския съюз“ от Университет Кеймбридж, както и диплома по Финанси. Юридическият й опит е повече от 12 години в областта на корпоративните консултации, вливанията и преобразуванията, търговските отношения, енергетиката, общото и живото застраховането, пенсионното осигуряване, технологиите, управлението и защитата на данни, банковата дейснот, финансите и инвестициите. Преди основаването на Адвокатско дружество „Жекова и Мадина“, тя работи като старши адвокат в едно от големите местни адвокатски дружества.

Нейният опит включва:

 

 • Подготовка на цялостна документация за лицензирането на доставчици на платежни услуги, финансови институции и инвестиционни дружества и фондове;
 • Предоставяне на правни услуги и консултации на български клонове и дружества – част от корпоративни групи, предоставящи инвестиционни услуги,управление на активи, инвестиционни фондове, небанкови институции;
 • Правно обслужване на софтуерни компании;
 • Правно обслужване на големи търговски вериги;
 • Консултиране в областта на трудовото право, сделките с недвижими имоти и прочие;
 • Консултиране на енергийни проекти и на дружества, опериращи в областта на енергетиката;
 • Консултиране на технологични компании, на технологични проекти, на проекти за трансфер на данни и дейта центрове;
 • Правно съдействие по търговски и граждански спорове и в областта на административния процес;
 • Адвокат Мадина говори свободно английски език и използва френски език;

 

Борна Кристидес  Боряна Перева – Кристидес, партньор

Г-жа Кристидес е адвокат, член на Солунската адвокатска колегия. Тя притежава магистърска степен по право от университета в Солун. Адв. Кристидес има повече от дванадесетгодишен опит в корпоративното право, сливанията и придобиванията, облигационното право, воденето на преговори и разрешаването на спорове.

 • Адв. Кристидес има огромен опит като консултант и ръководител на екип в големи трансгранични проекти, включващи няколко юрисдикции и международни екипи. Тя ръководи офиса в Атина;
 •  Адв. Кристидес говори гръцки и английски език и ползва турски и испански език.