Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Бизнес консултиране

1. Планиране и текущо комплексно правно, счетоводно и данъчно

консултиране на сливания, вливания, разделяния, отделяния и придобивания;

2. Покупко – продажба на бизнес;

3. Професионално корпоративно управление;

4. Корпоративни административни услуги;

5. Правни, счетоводни и данъчни анализи.