Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

Данъчното облекчение за млади семейства с ипотечен кредит се запазва и през 2013 г. Отново един от съпрузите може да намали данъчната си основа с лихвените плащания през годината по ипотечен кредит за покупка на жилище. За да се използва това облекчение към годишната данъчна декларация е необходимо да се приложи удостоверение от банката кредитор, установяващо направените лихвени плащания през годината, както и декларация от другия съпруг, че няма да се възползва от намалението на данъка.